Overklimbeveiliging

Schrikdraadbeveiliging de juiste manier van beveiligen.

Eenvoudige installatie op (bestaande) Hekwerken, Dakranden, Muren, Poorten of als vrijstaand schrikdraadsysteem. Vormt een fysieke barrière voor indringers en geeft een (niet-dodelijke) schok af. Geeft in geval van een indring poging een alarm af. Zeer aantrekkelijk voor zowel kleine als grote installaties. Lage onderhoudskosten.

Het effect

Een schrikdraadbeveiligingssysteem is een efficiënt wapen in de strijd tegen criminaliteit en vandalisme en wordt door een steeds groter wordende groep van bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen overal ter wereld ingezet. Dit systeem heeft bewezen dat het de schade en overlast als gevolg van inbraakpogingen daadwerkelijk kan terugdringen. Het systeem geeft niet alleen een pijnlijke (niet-dodelijke) schok af maar zorgt tevens voor een alarm, bijvoorbeeld wanneer een draad wordt doorgeknipt. Dit alarm kan desgewenst worden doorgegeven aan een meldkamer, inbraaksysteem of camera installatie.

Ons systeem kan 24-uur per dag in werking blijven, waarbij ervoor kan worden gekozen om overdag alleen de draden te beveiligen tegen knippen en klimmen, terwijl er ‘s-nachts of in het weekend ook een schok wordt afgegeven aan iedereen die de draden aanraakt. Uiteraard wordt het hekwerk zodanig geïnstalleerd dat ongewenst contact met onschuldige voorbijgangers wordt vermeden. Ook voldoet het systeem aan de Europese veiligheidseisen.

Hoe werkt Schrikdraadbeveiliging?

Het systeem bestaat uit een voorzet hekwerk dat tegen een bestaand of nieuw te plaatsen hekwerk wordt gemonteerd. Tegen de beugels van dit voorzet hekwerk worden de draden met behulp van isolatoren gemonteerd. Op de helft van deze draden wordt elke seconde een korte spanningspuls gezet met een maximale energie van 4 Joule. Hoewel dit energie niveau volstrekt ongevaarlijk is, geeft het een zeer hoge schok af zodat een inbreker in een vroeg stadium zal worden ontmoedigd. De andere helft van de draden heeft een aardpotentiaal. Deze draden dienen ervoor om bij kortsluiting met een spanning gevende draad een alarm te genereren.

Uniek aan ons systeem is de mogelijkheid om knippen in zowel de aarde- als in de spanning voerende draden te kunnen detecteren. In de dag stand kan ervoor worden gekozen om de afgegeven energie te beperken tot 50 mJ (0,05 J). Dit zal bij aanraking van een spanning voerende draad een niet tot nauwelijks merkbare schok afgeven. Het voordeel hiervan is dat er een alarm zal worden gegenereerd in geval van sabotage overdag. Dit sabotage alarm is niet te overbruggen door het aanbrengen van een externe spanningsbron.

Door het overdag signaleren van problemen bent u 24-uur per dag op de hoogte van mogelijke indringers. Daarnaast wordt u direct gewaarschuwd voor problemen zodat u niet voor verassingen komt te staan wanneer u aan het einde van de dag het systeem wilt inschakelen. De draden van het schrikdraadsysteem zullen mechanisch strak worden gespannen met ons gepatenteerde veersysteem. Dit heeft een beveiliging tegen het “over rekken” van de draden. Hierdoor zal de constructie breken wanneer iemand met zijn gewicht op het hekwerk leunt. Dit zal een alarm tot gevolg hebben. De spanningsgever heeft een ingebouwde noodstroom voorziening zodat bij eventuele spanningsuitval van de unit tot wel 18 uur gewoon blijft doorwerken.

De spanningsgever

Het hart van het schrikdraadsysteem wordt gevormd door één of meerdere spanningsgevers. Deze wekt de hoogspanning op en analyseert de toestand van het hekwerk om zo nodig een alarm te generen. Met tienduizenden in het veld geïnstalleerde systemen behoren onze spanningsgevers tot de absolute wereldtop op het gebied van schrikdraadsystemen voor beveiligingsdoeleinden.

Zone indeling

Wanneer het hekwerk in meerdere zones moet worden opgedeeld, om bijvoorbeeld aan te kunnen geven waar een inbraak zich heeft voltrokken, zal het systeem met meerdere gesynchroniseerde spanningsgevers worden gerealiseerd. Dit heeft als voordeel dat er ingeval van een storing op een deel van het hekwerk, de overige zones autonoom verder blijven werken. Daarnaast wordt er zo automatisch de vereiste accu capaciteit en processing kracht aan het systeem toegevoegd en blijft de (kostbare) hoogspanning bekabeling tot een minimum beperkt. De spanningsgevers kunnen op verschillende manieren worden bedient en uitgelezen: via een codepaneel, via een sleutelschakelaar, via een inbraak-, camera of gebouwbeheersysteem, enz.

Draad

De onderlinge afstand tussen de draden in een schrikdraad hekwerk bepalen in grote mate de het bereikte beveiligingsniveau. ECE levert standaard een systeem met 17- draden maar het is mogelijk om het aantal draden aan de hand van klantspecificaties en het beschikbare budget aan te passen. Aan de draden van een schrikdraadsysteem worden hoge eisen gesteld met betrekking tot levensduur, kostprijs, soepelheid, elektrische weerstand, installatiekosten, treksterkte, draaddikte, enz. Helaas gaan deze eigenschappen niet altijd samen. ECE biedt u de mogelijkheid te kiezen uit een breed assortiment, van bijzonder fraai roestvrijstaal draad en dun 1,2 mm gevlochten verzinkt draad tot dik thermisch verzinkt “high tensile” draad.

Voorzetbeugels

De beveiliging van een standaard hekwerk wordt gerealiseerd door middel van 2,5 meter hoge thermisch verzinkte voorzetbeugels met isolatoren voor de draden. De voorzetbeugels zullen met behulp van een schroefverbinding tegen de palen van het bestaande hekwerk worden bevestigd. Optioneel kunnen deze beugels in elke gewenste RAL kleur worden gecoat, wat een bijzonder fraai eindresultaat oplevert. Extra aandacht is besteed aan de gepatenteerde isolatoren welke door hun vorm een zeer hoge kruipweerstand hebben zodat ze onder vrijwel alle weersomstandigheden voldoende blijven isoleren. Om de hoeken en bochten van het hekwerk te volgen zijn er speciale beugels beschikbaar welke de draden de hoek om leiden.

Poorten

Waar hekwerken dienen om personen buiten te houden, dienen poorten juist om mensen en goederen door te laten. Schrikdraad gemonteerd op de poort, in combinatie met het gecontroleerd openen en sluiten van de poort, kan ervoor zorgen dat er alleen geautoriseerde personen het terrein op en af kunnen.

Zowel schuifpoorten als draaipoorten kunnen worden meegenomen in het schrikdraadsysteem. Door de systeemopbouw kan het schrikdraad van ECE perfect worden geïntegreerd met bijvoorbeeld automatische poortopeners en toegangscontrole systemen.

Uiteraard kan de toestand van de poort (d.w.z. de poort is open of de poort is gesloten) door het systeem worden bewaakt. Aan de hand van uw wensen kunnen poorten worden voorzien van een aantal draden boven de poort waarbij er niemand meer over de poort heen kan klimmen of kan de poort worden voorzien van dezelfde voorzetbeugels als het hekwerk. In het laatste geval kan het bij schuifpoorten nodig zijn dat de poortportalen met speciale opzetstukken moeten worden verhoogd.

Dakranden en muren

Wanneer er zich in uw omtrek muren of lage gebouwen bevinden, kunnen deze eveneens van schrikdraadbeugels worden voorzien zodat het niet meer mogelijk is om via deze “opstappen” het terrein op te komen. Daarnaast kunnen deze beugels worden toegepast om te verhinderen dat er op het dak van bijvoorbeeld een loods geklommen kan worden om via de lichtkoepels in te breken. Deze vorm van schrikdraad beveiliging maakt over het algemeen gebruik van 5 tot 8 draden. ECE heeft een uitzonderlijk groot assortiment opzetbeugels beschikbaar zodat er altijd een oplossing voor handen is. De opzetbeugels zijn thermisch verzinkt en kunnen uiteraard in elke kleur worden geleverd.

Management Software

Voor grote terreinen met een permanente bewaking is er een alarm management software pakket beschikbaar. Deze software ontvangt de signalen van alle zones in het hekwerk en laat op een kaart zien waar zich een probleem voordoet. Daarnaast kan de volledige bediening via de PC verlopen. De software is bijzonder krachtig en kan eventueel ook worden gekoppeld met andere vormen van beveiliging. Hierdoor wordt uw schrikdraadsysteem volledig geautomatiseerd zodat u over een krachtig stuk gereedschap voor het beveiligingspersoneel beschikt en daarmee de operationele kosten voor uw beveiliging verkleint.

Dit grafisch pakket maakt het mogelijk om de andere terreinbeveiligingsproducten van ECE met uw schrikdraadsysteem te integreren. Zo heeft u met één druk op een knop een totaal overzicht van uw schrikdraadsysteem, ondergrondse detectie, hekwerk detectie, actief infrarood melders, enz., enz.

Graafdetectie

Omdat een met schrikdraad uitgerust hekwerk een uitstekende beveiliging vormt zal een inbreker op zoek gaan naar een zwak punt. Onder het hek door graven behoort dan tot de mogelijkheden. Onze spanningsgever heeft een speciale ingang die kan worden gekoppeld aan een grondkabel. Wanneer deze kabel beschadigd raakt als gevolg van graafwerkzaamheden, zal het alarm worden geactiveerd.

ECE brand & inbraakbeveiliging © Privacybeleid