Meldkamer

De meldkamer, en wat doen zij?

Op de meldkamer worden uw meldingen van het alarmsystemen ontvangen. Deze meldingen komen volledig geautomatiseerd binnen bij een centralist op zijn beeldscherm. Bij een melding neemt de centralist altijd contact op met de contactpersonen van het alarmsysteem. In eerste instantie door ze te bellen, maar bij bepaalde terugkerende storingen wordt dit gemeld via sms. Als de eerste contactpersoon niet bereikbaar is zal de volgende op de lijst worden gebeld. Tevens wordt de voicemail ingesproken en zal de centralist u later opnieuw proberen te bereiken, indien nodig bellen zij uiteraard de hulpdiensten.

Dagelijks wordt automatisch, via de testmelding, gecontroleerd of er een verbinding gelegd kan worden tussen uw alarmsysteem en de meldkamer. Bij twijfel over goede communicatie wordt er contact met u opgenomen om te informeren wat hiervan de reden kan zijn.

De testmelding vindt normaal gesproken eens in de 24 uur plaats. U kunt er ook voor kiezen meerdere testmeldingen per dag te laten plaatsvinden of een ‘vaste’ lijn verbinding met de meldkamer te creëren. Deze vaste lijn wordt continu gecontroleerd. Eventueel opgraven en saboteren van de verbinding wordt direct door de centralist opgemerkt en wordt actie ondernomen.

Inschakelen van hulpdiensten bij calamiteiten.

Bij overvalmeldingen wordt altijd direct de politie gebeld. Wettelijk is het niet toegestaan dat in alle gevallen de hulpdiensten gewaarschuwd mogen worden. Dat heeft te maken met de gevallen waarin er sprake is van een onterechte of valse melding. Een onterechte melding kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het te laat uitschakelen van het alarm.

Welke meldingen worden verzonden naar de meldkamer:

 • inbraak, met aanduiding van de locatie
 • brand
 • overval/paniek
 • inkijken van beelden
 • sabotage
 • testmelding
 • overschrijding bewaakte tijden/bloktijden
 • storing van het inbraaksysteem
 • uitval netspanning
 • lage accuspanning
 • personenalarmering

meldkamer           

 

Opvolging

ECE brand & inbraakbeveiliging kan ook alarmopvolging voor u regelen.

Wilt u meer informatie klik hier
ECE brand & inbraakbeveiliging © Privacybeleid