Borg NCP gecertificeerd
 Persoonlijk advies
 Service gericht
Over ECE
 Klantgericht
 Vakkundig personeel
Contact informatie
Franciscusdreef 42 b
3565 AC  Utrecht
  030 - 244 77 92
  info@ecebv.nl
KvK;  30108614
Adres
Email
Telefoon
KvK
Website
www.ecebv.nl
 24 uur storingsdienst
ECE brand & inbraakbeveiliging werkt samen met diverse meldkamers

De meldkamer, en wat doen zij?

Op   de   meldkamer   worden   uw   meldingen   van   het   alarmsystemen   ontvangen.   Deze   meldingen   komen   volledig geautomatiseerd   binnen   bij   een   centralist   op   zijn   beeldscherm.   Bij   een   melding   neemt   de   centralist   altijd   contact op   met   de   contactpersonen   van   het   alarmsysteem.   In   eerste   instantie   door   ze   te   bellen,   maar   bij   bepaalde terugkerende   storingen   wordt   dit   gemeld   via   sms.   Als   de   eerste   contactpersoon   niet   bereikbaar   is   zal   de   volgende op   de   lijst   worden   gebeld.   Tevens   wordt   de   voicemail   ingesproken   en   zal   de   centralist   u   later   opnieuw   proberen te bereiken, indien nodig bellen zij uiteraard de hulpdiensten. Dagelijks   wordt   automatisch,   via   de   testmelding,   gecontroleerd   of   er   een   verbinding   gelegd   kan   worden   tussen uw   alarmsysteem   en   de   meldkamer.   Bij   twijfel   over   goede   communicatie   wordt   er   contact   met   u   opgenomen   om te informeren wat hiervan de reden kan zijn. De    testmelding    vindt    normaal    gesproken    eens    in    de    24    uur    plaats.    U    kunt    er    ook    voor    kiezen    meerdere testmeldingen   per   dag   te   laten   plaatsvinden   of   een   'vaste'   lijn   verbinding   met   de   meldkamer   te   creĆ«ren.   Deze vaste   lijn   wordt   continu   gecontroleerd.   Eventueel   opgraven   en   saboteren   van   de   verbinding   wordt   direct   door   de centralist opgemerkt en wordt actie ondernomen. Inschakelen van hulpdiensten bij calamiteiten. Bij   overvalmeldingen   wordt   altijd   direct   de   politie   gebeld.   Wettelijk   is   het   niet   toegestaan   dat   in   alle   gevallen   de hulpdiensten   gewaarschuwd   mogen   worden.   Dat   heeft   te   maken   met   de   gevallen   waarin   er   sprake   is   van   een onterechte   of   valse   melding.   Een   onterechte   melding   kan   veroorzaakt   worden   door   bijvoorbeeld   het   te   laat uitschakelen van het alarm. Welke meldingen worden verzonden naar de meldkamer:      inbraak, met aanduiding van de locatie      brand      overval/paniek      sabotage      testmelding      overschrijding bewaakte tijden/bloktijden      melding alarm      medisch alarm      storing van het inbraaksysteem      uitval netspanning      lage accuspanning      personenalarmering  ECE brand & inbraakbeveiliging kan ook alarmopvolging voor u regelen.
Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken.

Meldkamer

ECE brand & inbraakbeveiliging
T.  030 - 244 77 92     E.  info@ecebv.nl